PRIVACY POLICY Net Iets-Anders

Wij zijn Net Iets-Anders. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.netiets-anders.nl (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving")

Jonger dan 16 jaar
Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip "persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten uitvoeren en/of uw bestellingen niet leveren.
Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
• Uw naam
• Uw geslacht
• Uw adresgegevens
• Uw woonplaats
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Wat doen we met deze gegevens?
Net Iets-Anders verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van uw bestelling.
• Het verzenden van onze nieuwsbrief (als u daar toestemming voor hebt gegeven).
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• De website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Net Iets-Anders verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Nieuwsbrief
Net Iets-Anders biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen
Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van uw bestelling kunnen wij aan PostNL noodzakelijke persoonlijke gegevens verstrekken.
Wij zullen uw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden uw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
• Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
• De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
• Back-ups van de gegevens

Datalekken
Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan u te melden.Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als Net Iets-Anders onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval. Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft Net Iets-Anders in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal Net Iets-Anders een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan:
• Reeleezee; draagt zorg voor een zorgvuldige verwerking van onze administratie ,
• Eazy Assist; draagt zorg voor administratieve ondersteuning,
• Mailchimp; voor de verzending van onze nieuwsbrief,
• Oranje Furniture Service Concepts; draagt zorg voor hoogwaardige verzorgingsproducten voor meubelen.
Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens. Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:
• Uw artikelen in het winkelwagentje bewaard blijven
• U veilig winkelt bij Net Iets-Anders
• U reviews kunt lezen en schrijven
• de website snel is
• we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
• we verbeteringen kunnen testen
• we uw persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat u eerder hebt gekocht en/of bekeken
• u optimale lokale informatie krijgt
U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op
de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
• U mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
• U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
• U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact
Net Iets-Anders Woonwinkel
Busselbundersweg 1
5467 JX Veghel
KvK-nummer: 17197657
Telefoonnummer: 0413 - 35 32 48
netiets-anders@live.nl